https://lh3.googleusercontent.com/-Sw7ChufBXSE/TvKr7uVyMaI/AAAAAAAADgk/EbwqLbS1J3Y/s283/CAMCHUOT.jpg

Thấy mà ghê đừng coi !

https://lh3.googleusercontent.com/-Sw7ChufBXSE/TvKr7uVyMaI/AAAAAAAADgk/EbwqLbS1J3Y/s283/CAMCHUOT.jpg

Hình ảnh rất tàn bạo, người bị giết, máu lửa và xác chết... Quý đọc giả e nắng ngại gió cần cân nhắc trước khi nhấp chuột.

Ảnh của Tôi
16 Phan Ngọc Tòng P.2, TP.Bến Tre, Vietnam
Tin học - Bến tre - Vi tính - Bến Tre - Laptop Bến Tre - Thiết kế - Hướng dẫn - Sửa chữa Lắp ráp cài đặt - Phục hồi ảnh cũ - Hướng dẫn - Dựng đĩa Phim Nhạc - ảnh Kỹ thuật số - Đồ họa - CD&DVD Soft Driver... Các dịch vụ liên quan đến vi tính tin học. Nơi bạn đến là được. Keyword: Tin hoc Ben tre tnx -Vi tinh Ben Tre tnx - Tân Nam Xương - Bến Tre tin hoc tnx - Ben Tre vi tính tnx -bentretnx - vitinhtnx

@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

Thanh trừng chủng tộc tại Serbia Bosnia 1998

Các cơ thể bị tra trấn, cắt xén hành hạ cho đến chết tại Serbia Bosnia
Bosnian Serb family members grieve over their dead loved ones – brutally murdered by Izetbegovic’s/Oric’s Islamist troops.
The Milici Massacre, south of Srebrenica. Bosnian Muslim troops executed Bosnian Serbs and mutilated their bodies. On left, Ljubomir Jurosevic had his right eye cut out by Bosnian Muslim soldiers and his neck and chest showed signs of knife wounds.On right, the mutilated body of Bosnian Serb Dimitrije Alempic from Rogosije, who was executed by Bosnian Muslim soldiers. His body was mutilated and burned.
The bodies of two Bosnian Serbs in eastern Bosnia. On the right, a charred body of Zdravo Eric, who was killed and his body burned. Before burning him, Muslims took out the heart of this Christian as a sign of Islamic piety.
The body of a Bosnian Serb from Sarajevo, who was killed, mutilated, and burned. His body was thrown in the Miljacka river by Bosnian Muslim forces.
The corpse of Bosnian Serb civilian Radivoje Lukic, 59. The Bosnian Muslim paramilitaries “The Mosque Doves” or “Dzamijski Golubovi”, murdered him with an axe to the head on October 8, 1992 in Klisa.
The Bosnian Muslim paramilitaries “The Mosque Doves” or “Islamski Golubovi”, murdered two elderly Bosnian Serb women near Zvornik north of Srebrenica.
Top, bodies of elderly Bosnian Serbs executed by the Bosnian Muslim paramilitary group The Mosque Doves, or Djamijski Golubovi near Zvornik in eastern Bosnia. The Mosque Doves executed 25 Bosnian Serb civilians. Left bottom, Bosnian Muslim forces crushed his skull with an axe, exposing his brain. Right bottom, the body of an elderly Bosnian Serb woman who was murdered by Bosnian Muslim forces.
Bosnian Serb civilian Zdravko Eric executed, burned and mutilated by the Bosnian Muslim paramilitary group Mosque Doves, Djamijski Golubovi, under Midhat Grahic fron Zvornik.
Srebrenica/Zvornik region: The body of a Bosnian Serb boy murdered by Naser Oric’s forces in the Srebrenica pocket in eastern Bosnia.
The body of Bosnian Serb Milovan Kovacevic whose body was mutilated and burned by Bosnian Muslim forces in Rogosije.
The decapitated head of Bosnian Serb farmer Pero Makic, who was executed by Bosnian Muslim/Croat forces in the northeastern Bosnian city of Brcko on June 22, 1992. His head was placed on a pitch-fork and a cigarette was placed in his mouth. One of the forks of the pitch-fork was stabbed in his eye. This is a photo that was censored and suppressed in the West and the US.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời coi thêm